Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

210 5246175

sittellas@sittellas.gr

2016

Αναλαμβάνει πρόεδρος της εταιρίας ο Ιωάννης Σπερνοβασίλης