Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

210 5246175

sittellas@sittellas.gr

2003

Συγχώνευση SITTELLAS και SPERSPED  και μετατροπή της εταιρικής μορφής  απο ΕΠΕ σε ΑΕ