Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

210 5246175

sittellas@sittellas.gr

1978

Ίδρυση εταιρίας από Γεώργιο Σπερνοβασίλη