Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

210 5246175

sittellas@sittellas.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΦΡΑΓΚΩΝ 1 – 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 547100, 2310 547101 / FAX: 2310 547101