Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

210 5246175

sittellas@sittellas.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΚΕΡΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΔΡΑΤΟΥ 20, 10436, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 5246175 (Τηλ. Κέντρο)
FAX: 210 5246171, 210 5221842