Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

210 5246175

sittellas@sittellas.gr

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΓΑΡΩΝ, ΘΕΣΗ ΠΑΠΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ,
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΤΙΚΟΣ -Τ.Κ19.100 ΜΕΓΑΡΑ,
ΤΗΛ: 22960 81901, 22960 81902 / FAX: 22960 81906,
email :warehouse@sittellas.gr