Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

210 5246175

sittellas@sittellas.gr

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 16 Τ.Κ 57.009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ 2310 700738