Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

Κεραμέων & Κοδράτου 20,Αθήνα

210 5246175

sittellas@sittellas.gr

Η ιστορία μας

1978

Ίδρυση εταιρίας από Γεώργιο Σπερνοβασίλη

1979

Απευθείας αναχωρήσεις από Ιταλία

1981

Δημιουργία  υποκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη

1990

Απευθείας αναχωρήσεις από Ισπανία

1996

Δημιουργία θυγατρικής εταιρίας SPERSPED

2001

Απευθείας αναχωρήσεις από Ηνωμένο Βασίλειο

2003

Συγχώνευση SITTELLAS και SPERSPED  και μετατροπή της εταιρικής μορφής  απο ΕΠΕ σε ΑΕ

2005

Κατασκευή ιδιόκτητων αποθηκών στη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων

2016

Αναλαμβάνει πρόεδρος της εταιρίας ο Ιωάννης Σπερνοβασίλης

2018

Απόκτηση ISO 9001:2015 καθώς και GDP

2021

Απόκτηση  άδειας τελωνειακής αποταμίευσης στους ιδιόκτητους χώρους